Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site acceptati modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe informatii aici.  

Ai ce să vezi.
Toate canalele TVR live.
Emisiuni pe care le poți revedea oricând.
Momente din arhiva de aur a televiziunii.

 Termeni si conditii generale pentru serviciul tvrplus.ro


Prezentul document descrie Termenii si Conditiile generale de furnizare si utilizare a serviciilor disponibile prin intermediul site-ului www.trplus.ro ("Pagina web").
Acest document este un contract la distanta si reprezinta un Acord de utilizare a serviciilor de vizualizare de continut de tip multimedia si de informatii media predeterminate constand in fisiere, fotografii, texte, fisiere exclusiv video sau fisiere exclusiv audio ("Continutul") incheiat intre Televiziunea Romana si orice persoana fizica care comanda aceste servicii ("Clientul").
Serviciile disponibile prin intermediul site-ului www.tvrplus.ro sunt oferite conditionat de acceptarea in integralitatea lor de catre Client a prevederilor stipulate mai jos. In consecinta, utilizarea serviciilor reprezinta acordul implicit al Clientului cu Termenii si Conditiile Generale de furnizare si utilizare a acestora.
Pentru scopul acestor Termeni si Conditii Generale, Televiziunea Romana este Societatea Româna de Televiziune si Direct One” este DIRECT ONE S.A., cu sediul in Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 5A, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 40/14066/2008, CUI RO22913844.

1. APLICABILITATE SI DESCRIEREA SERVICIULUI

1.1 Acesti Termeni si Conditii Generale si Conditiile de utilizare a site-ului www.tvrplus.ro afisati pe pagina de web reglementeaza relatia comerciala dintre Televiziunea Romana si client cu privire la furnizarea de catre Direct One clientului a serviciului de vizualizare a Continutului ("Serviciul") comandat de client, astfel cum este descris in Pagina web si in acest document.
1.2 Serviciul, intregul sistem care sta la baza acestuia, precum si fiecare dintre componentele hardware si software ale acestui sistem si totalitatea drepturilor legale, prezente si/sau viitoare, asupra Serviciului si sistemului apartin integral societatii comerciale Direct One S.A. Drepturile de proprietate intelectuala asupra Continutului multimedia disponibil pentru utilizare sunt sublicentiate neexclusiv catre TVR de catre titularii legali ai acestora.
1.3 Serviciul ofera posibilitatea vizualizarii Continutului gratuit, pe computerul Clientului de un numar nelimitat de ori. Vizionarilarea anumitor tipuri de continut se face exclusiv pe baza de inregistrare in portal.
1.4 Clientul este orice persoana fizica, care a comandat Serviciul potrivit procedurii afisate pe Pagina web si a carui comanda a fost acceptata de Televiziunea Romana in conditiile prezentului document. Clientul isi poate deschide unul sau mai multe conturi de utilizator in nume personal, asumandu-si intreaga responsabilitate pentru actiunile sale si garantand respectarea obligatiilor prevazute in prezentul document.
1.5 Accesul la anumite titluri de continut video disponibile pe www.tvrplus.ro poate fi restrictionat in functie de teritoriul din care sunt accesate.
1.6 Inregistrarea utilizatorilor se face furnizand adresa de email si parola dorita la inregistrare. Confirmarea si validarea contului de utilizator se face odata cu primirea link-ului pe adresa de email.

2. PRELUCRAREA INFORMATIEI[1]

2.1 Televiziunea Romana are dreptul de a dezvalui Informatia:
- unor terte persoane desemnate/imputernicite de Televiziunea Romana sa comercializeze pentru si/sau in numele Televiziunea Romana serviciile Televiziunii Romane;
- organizatii de cercetare a pietei;
- partenerilor contractuali ai Televiziunii Romane si auditorilor acestora;
- altor persoane, in conditiile legii.
2.2 Clientul este raspunzator pentru mentinerea confidentialitatii contului de utilizator si a parolei si va raporta orice utilizare neautorizata a acestora.

3. FUNCTIONAREA SERVICIULUI. ECHIPAMENTE

3.1 Orice nefunctionare a Serviciului poate fi adusa de catre client la cunostinta Televiziunii Române in cel mai scurt timp posibil, prin intermediul Paginii web la sectiunea Contact.
3.2 Serviciile video oferite in acest portal nu sunt limitate pentru acces nici unui utilizator de internet broadband de pe teritoriul Romaniei. Functionarea necorespunzatoare se poate datora lipsei de capacitate a legaturilor de interconectare intre reteaua furnizorului Dvs de internet si reteaua de livrare de continut a Direct One SA, furnizorul acestor servicii. In cazul in care calitatea serviciilor video este necorespunzatoare va rugam cereti furnizorului Dvs de internet sa ceara suplimentarea acestor legaturi cu reteaua de livrare de continut a Direct One SA. Televiziunea Romana cât si Direct One SA nu raspund de nefunctionarea sau functionarea necorespunzatoare a retelelor de comunicatii a tertelor parti prin care se acceseaza Serviciul.
3.3 Televiziunea Romana si Direct One nu raspund si nu garanteaza functionarea continua a Serviciului si disponibilitatea lui pentru Client. Direct One isi rezerva dreptul de a modifica sau intrerupe temporar Serviciul fara o notificare prealabila in orice moment de timp.
3.4 Televiziunea Romana nu este raspunzatoare fata de Client sau orice alta institutie sau terta persoana pentru intreruperea sau suspendarea Serviciului si nici de pierderile, directe sau indirecte, a unor ocazii sau oportunitati de afaceri sau pentru beneficii nerealizate de Client sau terti cu care Clientul se afla in contact, ca urmare a nefunctionarii sau functionarii necorespunzatoare a Serviciului.
3.5 Clientul va folosi Serviciul astfel incat prin propria conduita sa nu perturbe functionarea normala a acestuia si este raspunzator fata de Televiziunea Romana si Direct One pentru orice daune suferite de acesta si care au fost cauzate prin nerespectarea de catre client a obligatiilor prevazute in sarcina sa in Contract.
3.6. Utilizarea Serviciului presupune urmatoarele conditii tehnice de functionare: conexiune la Internet. Televiziunea Romana nu-si asuma raspunderea in legatura cu nefunctionarea echipamentului hardware folosit de client.
3.7 Aplicatia necesara utilizarii Serviciului va fi asigurata de catre Direct One pe Pagina web. Clientul poate opta si pentru utilizarea altor aplicatii software. In aceasta situatie, Aplicatiile software necesare utilizarii Serviciului vor fi asigurate de catre client. Direct One va pune la dispozitia clientului doar link-uri pentru aplicatii software care sa ii permita acestuia utilizarea Serviciului, link-uri ce vor putea fi accesate de pe Pagina web a clientului, la sectiunea "Setari". Clientul este singurul care decide achizitia sau instalarea acestor aplicatii software si este singurul raspunzator pentru
(i) detinerea tuturor licentelor asupra acestor aplicatii software si
(ii) respectarea termenilor de licenta care le insotesc.
Direct One nu isi asuma nicio raspundere pentru modul in care clientul respecta termenii licentelor aplicatiilor software si nici pentru modul in care aplicatiile software instalate raspund cerintelor clientului. Direct One nu-si asuma responsabilitatea in cazul nefunctionarii aplicatiilor software.

4. UTILIZAREA SERVICIULUI SI FRAUDE

4.1 Clientul declara in mod expres ca intelege ca Serviciul ii este destinat si furnizat numai in calitatea sa de utilizator final si numai pentru scopurile mentionate in Contract.
4.2 Serviciul este furnizat clientului numai in calitatea acestuia de utilizator final si numai pentru uzul sau privat. Sunt considerate activitati frauduloase ale clientului: a) furnizarea de informatii eronate/falsificate care au stat la baza incheierii Contractului; b) furnizarea Serviciului catre terti (contra cost sau in mod gratuit); c) utilizarea Serviciului in vederea furnizarii de servicii de comunicatii electronice catre terti sau in vederea transferului de trafic in reteaua Direct One si/sau alte retele (ex. transferurile de apeluri nationale/internationale in reteaua Direct One si/sau alte retele); d) utilizarea Serviciului in alte scopuri decat cele din Contract.
4.3 Daca identifica o activitate frauduloasa, Televiziunea Romana si Direct One au dreptul: a) sa suspende furnizarea tuturor serviciilor pe care Direct One le furnizeaza clientului, sau sa rezilieze Contractul de plin drept, fara interventia instantei sau alte formalitati prealabile; b) sa retraga clientului orice forma de beneficii; si/sau c) sa ia masurile prevazute in politica de Internet a Televiziunii Române si Direct One; d) Direct One isi rezerva dreptul de a refuza furnizarea unui nou serviciu sau sa conditioneze furnizarea acestuia de depunerea unei garantii;
De asemenea, clientul este responsabil pentru daunele rezultate din neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul articol.

5. MODIFICAREA CONTRACTULUI

5.1 Televiziunea Romana isi rezerva dreptul de amodifica unilateral Termenii si Conditiile Generale (ex. tarifele aferente Serviciului, modalitatea de aplicare a acestora, caracteristicile Serviciului), cu conditia notificarii in scris a clientului.
Folosirea in continuare a Serviciului constituie un raspuns afirmativ de acceptare a modificarilor si acordul Clientului de a se conforma acestora.
5.2 Daca Clientul nu este de acord cu o modificare operata potrivit art. 5.1, acesta va avea dreptul de a denunta unilateral Contractul pentru Serviciul supus modificarii, caz in care niciuna dintre parti nu va datora daune-interese.
5.3 Clientul nu va abuza de dreptul acordat potrivit art. 5.2 (ex. modificarea este in avantajul clientului).

6. INCETAREA CONTRACTULUI

6.1 Clientul are dreptul de a denunta unilateral Contractul, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv, prin inchiderea contului prin operatiunile disponibile in acest sens in Pagina web a Clientului, caz in care Direct One va inceta de plin drept furnizarea Serviciului respectiv catre Client.

7. CLAUZE DE NERASPUNDERE

7.1 Televiziunea Romana si Direct One nu vor fi raspunzatoare fata de clienti pentru daune indirecte (ex.: beneficiul nerealizat, pierderi de profit sau de abonati, pierderi de date, afectarea reputatiei sau pierderea unor oportunitati de afaceri) .
7.2 Televiziunea Romana si Direct One nu au nici o raspundere pentru continutul Paginii web si clientul va trebui sa despagubeasca Televiziunea Romana si Direct One pentru orice prejudicii suferite de Televiziunea Romana si Direct One urmare a folosirii de catre client a Paginii web in scopuri contrare legii si prezentului Contract.

8. LEGEA APLICABILA. REZOLVAREA LITIGIILOR

8.1 Prezentul Contract este guvernat de legea romana.
8.2 Orice neintelegere in legatura cu executarea Contractului va fi rezolvata pe cale amiabila. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

9. DIVERSE

9.1 Prin acceptarea acestor Termeni si Conditii Generale, Clientul declara ca are varsta legala pentru a incheia si executa prezentul Contract, ca a citit, a inteles in totalitate si este de acord cu termenii si conditiile de utilizare a serviciului tvrplus.ro.

Televiziunea Romana

TVR+ Apple iPhone Apple iPad Android Phone Android Tableta